Siirry sisältöön

Yrityksille

Työpsykologinen neuvonta

Vallitsevasta tilanteesta johtuen yhä useampi työntekijä tekee etätöitä. Toiset taas ovat siirtyneet aiemmista poikkeaviin työtehtäviin. Monet kärsivät etätyöuupumuksesta, yksinäisyyden tunteesta, motivaation tai itsehillinnän puutteesta. Erilaiset etätyön aiheuttamat mielenterveysongelmat vähentävät työviihtyvyyttä ja työssä onnistumista.

Yksillölliset tilanteet pystytään käsittelemään työtekijän näkökulmasta niin, että hän kokee itsensä ymmärretyksi ja että häntä kuunnellaan. Monet suuriltakin vaikuttavat haasteet ratkeavat usein keskustelemalla. Työhyvinvointi kasvaa, kun työtekijä kokee, että hänestä välitetään. Työterveyteen kannattaa satsata.

Koulutukset – Turku

Mahdollisuus sopia koulutuksen järjestämisestä.

Yleiset psykologiset aiheet: Esimerkiksi psyykkinen hyvinvointi, työhyvinvointi, stressin vähentäminen, ongelmat ryhmässä tai yhteisössä jne.

Mielenterveystyö: Esimerkiksi kuntoutuksen suunnittelu, terapeuttinen työskentelyasenne, terapeuttinen yhteisö, sairausryhmittäiset erityispiirteet (esim. skitsofrenia).

Psykoterapia: Esimerkiksi Katsaus Gestalt -terapiaan, olemisen tutkiminen psykoterapiassa, Gestalt -terapian teknisiä välineitä, tietoinen oleminen.

Aiheet ovat esimerkinomaisia. Koulutuksesta sovitaan erikseen ja aihepiiri pyritään tarkentamaan tilaajan tarpeiden mukaiseksi.

Psykologinen konsultointi – Turku

Mahdollisuus sopia konsultaatiosta eri tyyppisissä tilanteissa, joissa psykologisten ja vuorovaikutukseen liittyvien seikkojen voi olettaa olevan ongelmien taustalla. Soveltuu erityisesti työyhteisöille.